Big Clown Gateway usb

Dobrý den,
Win8 (64) mám nainstalovaný Hřiště a snažím se nainstalovat usb BigClown Gateway
hlásí:
“C:\Users\Milan>pm2 start “%BigClownGateway%” --name bcg – --device COM1”
[PM2][ERROR] script not found : C:\Program Files (x86)\Python36-32\lib\site-pack
ages\bcg\gateway.py
script not found : C:\Program Files (x86)\Python36-32\lib\site-packages\bcg\gate
way.py
Use pm2 show <id|name> to get more details about an app

Děkuji za radu Milan

C:\Users\Milan>pip list
pip (9.0.1)
setuptools (28.8.0)

Toto znamená, že se během instalace Playgroundu nenainstalovaly Python moduly bcg a bcf (může to způsobit např. krátkodobý výpadek internet konektivity).

Prosím spusťte si cmd (Command Shell) jako Admin a v něm:

pip install bcf bcg --upgrade

Dejte prosím vědět, jak dopadlo.

Tady je pip list
C:\Users\Milan>pip list
DEPRECATION: The default format will switch to columns in the future. You can us
e --format=(legacy|columns) (or define a format=(legacy|columns) in your pip.con
f under the [list] section) to disable this warning.
pip (9.0.1)
setuptools (28.8.0)

To je poté, co jste jako admin udělal pip install bcf bcg --upgrade ?
btw kolega Vám zvedl kvótu na počet odkazů (zařazení do stavu basic user) - fórum by už nemělo protestovat

Po “pip install bcf bcg --upgrade” je to již v pořádku.

Děkuji

Super, pokud na něco dalšího narazíte, neváhejte se ozvat.

Ať se daří,
Michal

Ok.
Děkuji Mialn

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
Bez
virů. www.avast.com
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

Dobrý den,
předně děkuji za dárek (LED pásek a krabičku).
Nedaří se rozchodit komunikaci mezi "USB Dongle"
v příloze posílám jak jsem postupoval na konci se nezobrazují zprávy v
Node-RED.

Děkuji za radu a pěkný den přeje Milan Augustin

Dne 26. ledna 2018 15:27 Milan Augustin aaaugustin@gmail.com napsal(a):

Dobrý den,

příloha nedorazila. Můžete prosím poslat výpis bcg v debug režimu ?

Děkuji,
Michal

Výpis bcg v debug režimu nevím jak udělat.
Zde je popis:

Nedaří se rozchodit komunikaci mezi “USB Dongle”

Win8 (64)

 • USB Dongle je v počítači
 • spustím hřiště BigClown:
 • C:\Users\Milan>pm2 list
  [PM2] Spawning PM2 daemon with pm2_home=C:\Users\Milan.pm2
  [PM2] PM2 Successfully daemonized
  Use pm2 show <id|name> to get more details about an app
 • C:\Users\Milan>bcf devices
  COM1
  COM3
  -Restartuji Mosquitto a Node-RED:
 • C:\Users\Milan>pm2 resurrect
  [PM2] Resurrecting
  [PM2] Restoring processes located in C:\Users\Milan.pm2\dump.pm2
  [PM2] Process C:\Program Files (x86)\BigClown
  Playground\mosquitto\mosquitto.exe
  restored
  [PM2] Process C:\Program Files (x86)\nodejs\node.exe restored
  [PM2] Process C:\Program Files
  (x86)\Python36-32\lib\site-packages\bcg\gateway.p
  y restored
  [PM2] Process C:\Program Files
  (x86)\Python36-32\lib\site-packages\bcg\gateway.p
  y restored
  Use pm2 show <id|name> to get more details about an app
 • Spustím bránu napozadí:
 • C:\Users\Milan>pm2 start -f “%BigClownGateway%” --name bcg -
  [PM2] Starting C:\Program Files (x86)\Python36-32\lib\site-p
  py in fork_mode (1 instance)
  [PM2] Done.
  Use pm2 show <id|name> to get more details about an app
 • Uložím:
 • C:\Users\Milan>pm2 save
  [PM2] Saving current process list…
  [PM2] Successfully saved in C:\Users\Milan.pm2\dump.pm2

-Spustím http: // localhost: 1880 /
Node-Red se spustí OK
Jelikož není tutoriál na Termostat LCD tak pokračuji podle tutoriálu
"Bezdrátový klimatizační systém"

-Sestavím termostat
-importuji na kartu Flow1 v NodeRED =
[{“id”:“2fc604fc.3b6abc”,“type”:“inject”,“z”:“dfc861b.b2a02a”,“name”:“List
all
gateways”,“topic”:“gateway/all/info/get”,“payload”:"",“payloadType”:“str”,“repeat”:"",“crontab”:"",“once”:false,“x”:560,“y”:460,“wires”:[[“a2c10833.24d5d8”]]},{“id”:“1e4502b8.2f63fd”,“type”:“inject”,“z”:“dfc861b.b2a02a”,“name”:“Start
node
pairing”,“topic”:“gateway/usb-dongle/pairing-mode/start”,“payload”:"",“payloadType”:“str”,“repeat”:"",“crontab”:"",“once”:false,“x”:570,“y”:580,“wires”:[[“795ff5a7.8e266c”]]},{“id”:“3d844ce2.932864”,“type”:“inject”,“z”:“dfc861b.b2a02a”,“name”:“Stop
node
pairing”,“topic”:“gateway/usb-dongle/pairing-mode/stop”,“payload”:"",“payloadType”:“str”,“repeat”:"",“crontab”:"",“once”:false,“x”:560,“y”:640,“wires”:[[“5967c452.c838bc”]]},{“id”:“f202b253.2705b”,“type”:“inject”,“z”:“dfc861b.b2a02a”,“name”:“List
paired
nodes”,“topic”:“gateway/usb-dongle/nodes/get”,“payload”:"",“payloadType”:“str”,“repeat”:"",“crontab”:"",“once”:false,“x”:560,“y”:520,“wires”:[[“f0aca138.0b2c3”]]},{“id”:“349f02fd.890f6e”,“type”:“inject”,“z”:“dfc861b.b2a02a”,“name”:“Unpair
all
nodes”,“topic”:“gateway/usb-dongle/nodes/purge”,“payload”:"",“payloadType”:“str”,“repeat”:"",“crontab”:"",“once”:false,“x”:560,“y”:700,“wires”:[[“2f1c5bb6.53d6f4”]]},{“id”:“cf61d75d.4ad8f8”,“type”:“mqtt
in”,“z”:“dfc861b.b2a02a”,“name”:"",“topic”:"#",“qos”:“2”,“broker”:“67b8de4a.029d3”,“x”:530,“y”:400,“wires”:[[“a5cb0658.f5d658”]]},{“id”:“a5cb0658.f5d658”,“type”:“debug”,“z”:“dfc861b.b2a02a”,“name”:"",“active”:true,“console”:“false”,“complete”:“false”,“x”:790,“y”:400,“wires”:[]},{“id”:“a2c10833.24d5d8”,“type”:“mqtt
out”,“z”:“dfc861b.b2a02a”,“name”:"",“topic”:"",“qos”:"",“retain”:"",“broker”:“717f7c18.ba0a24”,“x”:770,“y”:460,“wires”:[]},{“id”:“f0aca138.0b2c3”,“type”:“mqtt
out”,“z”:“dfc861b.b2a02a”,“name”:"",“topic”:"",“qos”:"",“retain”:"",“broker”:“717f7c18.ba0a24”,“x”:770,“y”:520,“wires”:[]},{“id”:“795ff5a7.8e266c”,“type”:“mqtt
out”,“z”:“dfc861b.b2a02a”,“name”:"",“topic”:"",“qos”:"",“retain”:"",“broker”:“717f7c18.ba0a24”,“x”:770,“y”:580,“wires”:[]},{“id”:“5967c452.c838bc”,“type”:“mqtt
out”,“z”:“dfc861b.b2a02a”,“name”:"",“topic”:"",“qos”:"",“retain”:"",“broker”:“717f7c18.ba0a24”,“x”:770,“y”:640,“wires”:[]},{“id”:“2f1c5bb6.53d6f4”,“type”:“mqtt
out”,“z”:“dfc861b.b2a02a”,“name”:"",“topic”:"",“qos”:"",“retain”:"",“broker”:“717f7c18.ba0a24”,“x”:770,“y”:700,“wires”:[]},{“id”:“67b8de4a.029d3”,“type”:“mqtt-broker”,“z”:"",“broker”:“localhost”,“port”:“1883”,“clientid”:"",“usetls”:false,“compatmode”:true,“keepalive”:“60”,“cleansession”:true,“willTopic”:"",“willQos”:“0”,“willPayload”:"",“birthTopic”:"",“birthQos”:“0”,“birthPayload”:""},{“id”:“717f7c18.ba0a24”,“type”:“mqtt-broker”,“z”:"",“broker”:“localhost”,“port”:“1883”,“clientid”:"",“usetls”:false,“compatmode”:true,“keepalive”:“60”,“cleansession”:true,“willTopic”:"",“willQos”:“0”,“willPayload”:"",“birthTopic”:"",“birthQos”:“0”,“birthPayload”:""}]

 • Vložím baterky do termostatu
  termostat LCD ukazuje teplotu a dá se tlačítkem snižovat nebo zvyšovat
  teplota OK.
  Node-RED je OK podle obrázků tutoriálu
  -Kliknu na tlačítko Seznam všech bran
  30. 1. 2018 10:52:12node: 9222d788.0294e8
  gateway/all/info/get : msg.payload : string[0]
  ""
  !!! NEOBJEVÍ se žádná zpráva

Pokračuji podle Tutoriálu

 • Vyndám baterky z termostatu
 • Kliknu na tlačítko Spárování uzlů Start .
  30. 1. 2018 10:58:45node: 9222d788.0294e8
  gateway/usb-dongle/pairing-mode/start : msg.payload : string[0]
  ""
  !!! NEOBJEVÍ se žádná zpráva

_ Vložím baterie svítí 2s červená led

 • Kliknu na tlačítko párování uzlů Stop .
  30. 1. 2018 11:02:14node: 9222d788.0294e8
  gateway/usb-dongle/pairing-mode/stop : msg.payload : string[0]
  ""
  !!! NEOBJEVÍ se žádná zpráva

Pokud měním teplotu na termostatu nebo ho zahřeju, žádné zprávy na
Node-Red nepřijdou.

Předem děkuji za radu

Zdravím, ještě jsem se pokusil aktualizovat nejnovější firmware do USB Dongle BigClown:
zde je výpis:
C:\Users\Milan>bcf flash --device COM1 bigclownlabs/bcf-gateway-usb-dongle:lates
t
download firmware from https://github.com/bigclownlabs/bcf-gateway/releases/down
load/v1.8.0/bcf-gateway-usb-dongle-v1.8.0.bin
save as C:\Users\Milan\AppData\Local\bcf\bcf\Cache\bcf-gateway-usb-dongle-v1.8.0
.bin
Download [####################] 100.0%
Traceback (most recent call last):
File “c:\program files (x86)\python36-32\lib\site-packages\bcf\cli.py”, line 1
41, in command_flash
flasher.flash(filename_bin, args.device, reporthook=print_progress_bar, use_
dfu=args.dfu, run=not args.log)
File “c:\program files (x86)\python36-32\lib\site-packages\bcf\flasher_init
_.py”, line 11, in flash
uart.flash(device, filename_bin, run=run, reporthook=reporthook)
File “c:\program files (x86)\python36-32\lib\site-packages\bcf\flasher\uart.py
”, line 385, in flash
api = Flash_Serial(device)
File “c:\program files (x86)\python36-32\lib\site-packages\bcf\flasher\uart.py
”, line 37, in init
self.ser = ftdi.SerialPort(device, baudrate=921600, parity=serial.PARITY_EVE
N, timeout=0.1)
File “c:\program files (x86)\python36-32\lib\site-packages\bcf\flasher\serialp
ort\ftdi.py”, line 37, in init
raise e
File “c:\program files (x86)\python36-32\lib\site-packages\bcf\flasher\serialp
ort\ftdi.py”, line 33, in init
dsrdtr=False)
File “c:\program files (x86)\python36-32\lib\site-packages\serial\serialwin32.
py”, line 31, in init
super(Serial, self).init(*args, **kwargs)
File “c:\program files (x86)\python36-32\lib\site-packages\serial\serialutil.p
y”, line 240, in init
self.open()
File “c:\program files (x86)\python36-32\lib\site-packages\serial\serialwin32.
py”, line 62, in open
raise SerialException(“could not open port {!r}: {!r}”.format(self.portstr,
ctypes.WinError()))

Toto je pravděpodobně způsobeno obsazením sériového portu službou gateway.
Před flashováním spomocí bcf zastavte bcg pm2 stop bcg a po flashování službu opět pusťte pm2 restart bcg.

Který z COM portů vypsaných bcf devices zmizí, když odpojíte USB Dongle ?
Zkoušejte to s vypnutou službou bcg, tedy pm2 stop bcg.
Ten co “mizí” při vytáhnutí USB Dongle z USB PC je správný port USB Dongle a ten je třeba zadávat do bcg služby do parametru --device.

Pro nalezení problému nejdříve zkusíme ručně.
Zastavte bcg službu pm2 stop bcg.
bcg v debug režimu pustíte bcg --debug --device COMx kde “x” je číslo COM portu USB Dongle.
Jak vypadá výpis debug hlášek ?

Jak vypadá konfigurace bcg služby - je použit správný COM port ? Pošlete výpis: pm2 show bcg

Tady nevidím zadán COM port USB Dongle, možná se nechytá na správná COM port.
je to krok 10 v návodu https://www.bigclown.com/doc/tutorials/playground-setup/

Tady jsou navrhované kroky a výpisy:

C:\Users\Milan>bcf devices
COM1
COM3

C:\Users\Milan>pm2 stop bcg
[PM2] Applying action stopProcessId on app [bcg](ids: 2,3,4)
[PM2] [PM2] [PM2] Use pm2 show <id|name> to get more details about an app

C:\Users\Milan>bcg --debug --device COM1
2018-01-30 19:08:27,413 INFO: Start
2018-01-30 19:08:27,413 INFO: Serial port: COM1
2018-01-30 19:08:27,413 INFO: MQTT broker host: localhost, port: 1883, use tls:
False
2018-01-30 19:08:27,415 INFO: Opened serial port: COM1
2018-01-30 19:08:27,416 DEBUG: write b’["/info/get", null]\n’
2018-01-30 19:08:27,421 INFO: Connected to MQTT broker with code 0
2018-01-30 19:08:27,422 DEBUG: subscribe gateway/ping
2018-01-30 19:08:27,422 DEBUG: subscribe gateway/all/info/get

C:\Users\Milan>
C:\Users\Milan>pm2 show bcg
Describing process with id 2 - name bcg
Add your own code metrics: http://bit.ly/code-metrics
Use pm2 logs bcg [--lines 1000] to display logs
Use pm2 monit to monitor CPU and Memory usage bcg
Describing process with id 3 - name bcg
Add your own code metrics: http://bit.ly/code-metrics
Use pm2 logs bcg [--lines 1000] to display logs
Use pm2 monit to monitor CPU and Memory usage bcg
Describing process with id 4 - name bcg
Add your own code metrics: http://bit.ly/code-metrics
Use pm2 logs bcg [--lines 1000] to display logs
Use pm2 monit to monitor CPU and Memory usage bcg

C:\Users\Milan>

Pokud vytáhnu USB zmizí COM3.

C:\Users\Milan> bcf devices
COM1
COM3

C:\Users\Milan> bcf devices
COM1

C:\Users\Milan>

Tak v kroku 10 tutoriálu mám zadat COM3 ?
Zatím jsem zadával COM1.

Nahrajte nejnovější firmware do USB Dongle BigClown
při zadání COM3 proběhlo v pořádku.

Komunikace se zdá že probíhá již v pořádku.
V Node-Red již vidím zprávy

Děkuji Milan

Fajn, díky za info. Pokud na něco narazíte, ozvěte se. Ať se daří. Michal