Strange peaks from light sensor

Hi,
from time to time I got these strange peaks from light sensor (on climate shield)
Outdoor sensor, recorded by HomeAssistant to mysql database. It looks like a bug. Probably issue with sensor value decoding?

obrazek

obrazek

What do you think?

It looks like a bug.

Možná pomůže - mě se to děje také občas, na jiných čidlech…

BigClown - Pokud nastane, že v Grafaně pro BigClown je nesmyslná hodnota pro nějaké čidlo v grafu (např. osvětlení > 500 tis. lux apod). Pak je vhodné/nutné tuto hodnotu smazat z DB (aby např. při zobrazení většího časové úseku nedegradovala rozsah grafu).

Následující postup by měl pomoci :

 1. přihlásit se na zařízení (rpi3) kde běží Grafana - Influx DB
  ssh pi@ipadresa

 2. přihlásit se do influx db

influx

 1. zobrazit si jen pro kontrolu databáze

show databases
name: databases
name


_internal
node

 1. použít databázi “node”

use node
Using database node

 1. zobrazit si “měření” - identifikovat přes grafanu - xxxxxxxxxxxx je id čidla

show measurements
name: measurements
name


xxxxxxxxxxxx.lux-meter.0:0.illuminance
xxxxxxxxxxxx.info.firmware

 1. najít problémovou / vadnou hodnotu - pokud je jen jedna pak je to relativně snadnější než úsek)
  (např. v xxxxxxxxxxxx.lux-meter.0:0.illuminance )

select * from “xxxxxxxxxxxx.lux-meter.0:0.illuminance” where value > 500000

name: xxxxxxxxxxxx.lux-meter.0:0.illuminance
time value


TTTTTTTTTTTTTTTTTTT 530000

 1. vymazat problémovou hodnotu (id čidla zadat mezi “”)
  po zadání to může chvíli trvat a pak se jen vrátí kurzor (při chybě vypíše, jinak žádná odezva, je vhodné poté zkontrolovat dle předchozího bodu, nebo po “refreshi” v grafana - prohlížeč F5)

delete from “xxxxxxxxxxxx.lux-meter.0:0.illuminance” where time=1511605817000000000

6a) najít / zobrazit problémový úsek (časový) a smazat jej
V grafaně (zoomovaním myší - vybrat / najít časový úsek)
Je tam čas ve formátu po najetí kurzorem myši :
rrrr-mm-dd hh:mm:ss kde rrrr - rok např. 2018 …atd.
Do příkazu select / delete se zadává ve formátu s apostrofy
‘rrrr-mm-ddThh:mm:ssZ’

Pro zobrazení hodnot před výmazem je vhodné zkontrolovat úsek a
POZOR na časový posun ± údaj v Grafana a pro SELECT/DELETE !!!
(např. pro SELECT/DELETE čas = čas Grafana -1h).

select * from “xxxxxxxxxxxx.lux-meter.0:0.illuminance” where time > ‘rrrr-mm-ddThh:mm:ssZ’ and time < ‘rrrr-mm-ddThh:mm:ssZ’
xxxxxxxxxxxx.lux-meter.0:0.illuminance
name: xxxxxxxxxxxx.lux-meter.0:0.illuminance
time value


T1TTTTTTTTTTTTTTTTT 3.2
T2TTTTTTTTTTTTTTTTT 530000
T3TTTTTTTTTTTTTTTTT 3.2

(zobrazí jen pokud tam jsou hodnoty v zadaném úseku)

7a) vymazat problémový úsek (předtím ověřit posun času / id čidla)
např. z předchozího :

delete * from “xxxxxxxxxxxx.lux-meter.0:0.illuminance” where time > ‘rrrr-mm-ddThh:mm:ssZ’ and time < ‘rrrr-mm-ddThh:mm:ssZ’

 1. ukončit influx

exit

 1. odhlásit se

exit